İşyeri Hekimliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İş Yeri Hekimliği Kursu
İş Yeri Hekimliği Kursu

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİNDE EN İYİSİ

İşyeri Hekimliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimciler, geniş  döküman arşivi, güleryüzlü eğitim danışmanlarımız ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu, online işyeri hekimliği eğitimlerini vermekteyiz.

İş yeri Hekimi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerdir.

İşyeri Hekimliğinin Sosyal Yararlar Nelerdir? 

İş yeri hekimliği hizmetlerinin yaygınlaşması; sağlıkta eşitliğin artması,

Engelliliğin olmadığı, sağlıklı bir yaşam beklentisi sayesinde ileri yaşlarda, emeklilikte, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine katkı sağlar.

İşyeri Hekimliğinin Toplumsal Yararları Nelerdir?

İş sağlığı sadece işyerlerine değil, tüm topluma fayda sağlar. Çalışanların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal gelişmeye ve ülke kalkınmasına da büyük katkı sağlar. Bu nedenle işyerinde sağlık, çevre ve güvenlik yönetiminin iyi uygulanması, toplumsal gelişmenin, kalkınmanın en temel şartıdır.

Tüm çalışanların çalışma yetkinliklerinin arttırılması, sadece birey olarak çalışanlara değil, aynı zamanda üretkenliğe, işletmenin ekonomik başarısına katkı sağlar ve böylelikle, tüm topluma fayda sağlar. Bu nedenle çalışma yetisinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedefi, işyeri hekimini, işvereni, işçiyi ve değişik işyeri örgütlenmelerini, tüm çalışanların aktif çalışma yaşamı boyunca en üst düzeyde fiziksel, ruhsal ve sosyal kapasiteye ulaşması-geliştirilmesi konusunda bir araya getirir.

İşyeri hekimleri, çalışanlarının sağlığının korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerini bir maliyet unsuru olarak görmeyen; fakat işyerinin başarıya ulaşmasında çalışanların önemini kavrayan yönetim anlayışına ve yöntemlerine sahip işyerlerine önemli katkıda bulunur. İş organizasyonunda, iş sağlığını gözeten, işin amaçları ile işçinin kendi işi üzerindeki kontrolü, beceri düzeyi ve buna uygun sosyal desteğin sağlandığı, aktif işbirliği politikalarının geliştirildiği koşullarda, işyeri hekimi, çalışanların katılımını sağlayan ve sorumluluklarını benimseten bir işyeri kültürünün oluşturulmasında önemli görev üstlenir.

İşyeri Hekimi Nerelerde Çalışır?

İşyeri Çalışır Biriminde çalışır. Burasının işyeri hekiminin muayene, gözlem ve görüşmelerin kişisel mahremiyete saygı ve hasta kayıtlarının gizliliğinin korunabileceği, bağımsız bir yer olması uygundur. Ayrıca ayaktan tanı ve tedavi ile acil tıbbi yardım hizmetlerini destekleyecek en uygun donanımın bulunduğu ulaşımı kolay bir yer olmalıdır.  Yasal tanım bulunmaktadır fakat bu tanım güncelleştirilemediği için kimi sıkıntılarda yaratabilir. İşyeri Çalışır Biriminin uygun değer ihtiyaçları, işyerinin; iş alanına-hacmine,  çalışan personel sayısına,  yürütülen işin mahiyetine,  ulaşılabilir çalışır hizmet birimlerine uzaklığına binaların yerleşim biçimleri vb. göre değişir

 İş Yeri Hekimliği Eğitimleri

İşyeri hekimi olmak isteyen adayların, Yeni Uzman Akademi iş yeri hekimliği başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurs açma yetkisine sahip eğitim kurumlarından işyeri hekimliği kursu almaları gerekir. İşyeri hekimliği eğitimleri 220 saat süren bir eğitimdir. İşyeri hekimliği eğitimleri;

Yeni Uzman Akademi iş yeri hekimliği kursunun internet sayfası üzerinden 90 saat uzaktan / offline olarak verilen eğitimler.

Yeni Uzman Akademi iş yeri hekimliği kursunun eğiticileri tarafından canlı ders eğitimi programları üzerinden verilen ve bir günde maksimum 6 ders saati olacak şekilde planlanan ve toplam ders saati 90 saat örgün eğitimden oluşur.

Yeni Uzman Akademi iş yeri hekimliği kursunun uygun gördüğü ve işyeri hekimliği bulunduran kurumlarda gerçekleştirilen ve toplamda 40 saat süren staj eğitiminden oluşur.

İş Yeri Hekimliği Sınavları

İş yeri hekimi olmak isteyen kursiyerlerin Yeni Uzman Akademi iş yeri hekimliği kursundan aldıkları eğitimleri tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından yapılan iş yeri hekimliği sınavına girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekir. Yeterli puan alamayan adaylar tekrar kurs almadan sonraki sınavlara başvuru yapabilirler. Sınava giriş sayısında sınırlama yoktur.

Yeni Uzman Akademi Alanının En İyisi

Ağır sanayide gerçekleştirilen hamleler ve işçi haklarının iyileştirilmesi ile tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ülkemizde bu yönde atılan en büyük adım da hiç şüphesiz 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunudur. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ülkemizde bu alanda bir devrim olarak kabul edilebilir.

İş güvenliğinin öneminin artması ile birlikte iş güvenliği profesyonellerinin eğitimleri de büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimler başta da belirttiğimiz gibi Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumları tarafından yapılır.

Yeni Uzman Akademi 8 yıllık tecrübesi ile iş yeri hekimliği eğitimleri alanında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izni ile eğitim faaliyetlerini İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası, Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da devam ettiriyor.

Yeni Uzman Akademi eğitim iş yeri hekimliği alanında eğitim ağı en geniş eğitim kurumu olmanın yanında katılımcılarına sağladığı destekle de başta iş yeri hekimliği ve iş yeri hemşireliği olmak üzere İSG eğitimlerinin öncüsü olmayı çoktan hak ediyor.

Yeni Uzman Akademi internet sitesi üzerinde bulunan ‘Ders Notları’ sayfası üzerinden iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hemşireliği ve iş yeri hekimliği ders notlarını ve online deneme sınavları ücretsiz olarak herkesle paylaşıyor.

Eğitim kurumunuz Yeni Uzman Akademi başta instagram olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de ders notları, testler yayınlayarak tüm İSG profesyoneli adaylarının sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Yeni Uzman Akademi yine sosyal medya hesapları üzerinden İSG alanındaki yenilikleri paylaşarak İSG profesyonelleri ve İSG profesyoneli adaylarının gündemi yakından takip etmelerine katkıda bulunuyor.

Eğitim bizim işimiz siz de eğitim işinizi, işinin uzmanına yani YENİ UZMAN AKADEMİ’ye bırakın.